Postupak postavljanja oblica i malča

1. korak: Iskopati kanal.

Postupak postavljanja oblica i mulcha

2. korak: Poređati oblice u kanal tako da 2/3 njihove visine bude ukopano u zemlju.

Postupak postavljanja oblica i mulcha

3. korak: Učvrstiti oblice sipajući zemlju sa unutrašnje strane.

Postupak postavljanja oblica i mulcha

4. korak: Dodati novi sloj zemlje kako bi biljke došle više do izražaja.

Postupak postavljanja oblica i mulcha

5. korak: Posaditi biljke.

Postupak postavljanja oblica i mulcha

6. korak: Posipanje malča između biljaka i polivanje.

Postupak postavljanja oblica i mulcha